(apud Henry Beard & Christopher Cerf. 1993. The Official Politically Correct Dictionary and Handbook. New York: Villard Books)

Carbocentrism:

The belief by carbon-based life-forms that theirs is the best or the only possible basis for the development of intelligent, sentient beings.

Centrocentrism:

The assumption that positions and opinions echoing the moderate, „middle-of-the-road” viewpoint held by a statistical plurality of any population are somehow superior to those espoused by minority factions; and the accompanying tendency of the dominant culture media to marginalize such factions by characterizing their ideas as „far out,” „radical,” or „extreme.”

Cerebrally challenged:

Stupid.

Charm-free:

Boring.

Chemically inconvenienced:

Under the influence of alcohol or drugs.

Chronologically gifted:

Old.

Client of the correctional system:

A prisoner.

Colorblindness:

The ability, claimed by some liberals, to fail to notice – or, at least, ignore – the pigmentation of people’s skins.

Colordeafness:

The lack of talent, studied or real, for recognizing the difference between the speech patterns and modes of pronunciation of African-Americans and European-Americans.

Companion:

A gender-inclusive, nonheterosexist substitute for „boyfriend,” ”girlfriend,” ”wife,” ”husband,” or „spouse.” But because it is also a nonspeciesist substitute for „pet” or „animal friend,” extreme care should be taken before using it.

Condition:

A sensitive and positive substitute for such melodramatic, and ultimately demeaning, phrases as „affliction,” ”malady,” and disease.”

Example: The Four Horse Oppressors of the Apocalypse were Nutritional Deprivation, State of Belligerency, Widepread Transmittable Condition, and Terminal Inconvenience.

Consensual nonmonogamy:

Swapping sex partners.

Coself:

Gender-neutral replacement for „herself” and „himself”.

Cosmetically different:

Ugly.

Credentialism:

Discriminating against a person by forcing her or him to provide evidence of ability, prior experience, knowledge, training, or the like, before being employed, admitted to an institution of learning, etc.

Cruelty-free products:

Products that do not contain animal ingredients and are not tested on animals.

Culturally sensitive:

Politically correct.

Custody suite:

A more positive, less judgmental, term for what was onnce known as a „prison cell.”

 

 

(apud Henry Beard & Christopher Cerf. 1993. The Official Politically Correct Dictionary and Handbook. New York: Villard Books)

Biocentrism:
The doctrine that every species has equal intrinsic value and that the planet Earth cannot be viewed solely as a resource for human beings.
Birthmother; birthfather; birthparent:
The correct terms for the biological parents of children who have been adopted.
Birth name:
A less demeaning term for ‘maiden name’.
Body decolonization:
Becoming a lesbian.
Botanical companion:
A favorite houseplant, tree, etc.

(apud Henry Beard & Christopher Cerf. 1993. The Official Politically Correct Dictionary and Handbook. New York: Villard Books)

Ableism:
oppression of the differently abled, by the temporarily able (e.g. the stairs).
Acceptional child:
A child with a learning disability. „Acceptional” is an alternate spelling for „exceptional,” coined to emphasize the „special” child’s need for acceptance.
Additional preparation:
A nonjudgmental educational term for „remedial instruction.” The word „remedial” is unacceptable because it „blames” students by implying they have a deficiency which needs to be corrected.
Ageism:
Oppression of the young and the old, by young adults and the middle-aged, in the belief that others are ‚incapable’ or unable to take care of themselves.
Alphabetism:
The widespread and arbitrary privileging of persons, institutions, and nations whose names begin with letters that come early in the alphabet, and the oppression of those whose names not.
Alternative body image, person with an…:
An obese person.
Alternatively schooled:
Uneducated; illiterate.
Animal companion:
Pet.
Animal lookism:
The tendency of less-than-fully-committed animal rights advocates to protect „adorable” species, such as bunnies and puppies, while ignoring the equally valid claims of less „attractive” creatures such as rats and reptiles.
Anthropocentrism:
The belief that human animals are superior to nonhuman animals and therefore have the right to enslave, experiment upon, and eat them.
Attention deficit disordered child:
A pupil who disrupts a classroom.
Aurally inconvenienced:
Hard-of-hearing; deaf.
Autoeuthanasia:
A more sensitive term for „suicide”.

Begi şi negustorul străin (Begi and the Foreign Merchant)
„Odată Begi se duse la un mare târg din Lalendi. Acolo văzu el un negustor din alt trib. Omul vindea vase care, pretindea el, erau făcute din aur, dar Begi se strecură în spatele lui şi încercă să taie metalul cu un cuţit. Numai că acesta nu se tăia ca aurul cel moale, deşi era strălucitor şi galben.
Aşa că Begi luă cel mai mare vas, apoi urină pe pământ şi puse vasul deasupra locului cu pricina.
Apoi reveni în faţă, acolo unde o mulţime de oameni aştepta să cumpere vasele din aur, dar despre care Begi ştia că sunt din aramă.
– Uite acolo o oală mare şi frumoasă, spuse Begi. Am nevoie de o oală ca aia să fac noaptea în ea.
Toată lumea râse, luându-l drept prost dacă era în stare să pună un asemenea lichid într-un vas în care se păstra vinul cel mai bun.
– Fă în el şi arată-mi dacă curge, îi spuse Begi. Negustorul râse cot la cot cu toţi ceilalţi şi făcu ceea ce i se spusese, zicând că ce păcat era să spurci cu urină o asemenea frumuseţe de vas ca acela.
Begi îl ridică după ce negustorul a terminat, iar pământul de sub el era ud din cauza urinii. Atunci el spuse:
– Nu cumpăr o oală oricât de frumoasă ar fi dacă curge atunci când te pişi în ea.
Şi atunci toţi cei strânşi acolo l-au bătut pe negustor, obligându-l să le dea banii înapoi.”
(apud ed. rom., p. 383)

Begi şi ghicitoarea (Begi and the Wicked Sorcerer)
„Begi a ajuns într-un sat unde oamenii credeau în prevestiri, semne şi piază-rea. El i-a întrebat:
– Despre ce e vorba?
Iar ei i-au răspuns:
– Îi dăm bani femeii aceleia bătrâne şi înţelepte, şi ea ne spune care e cea mai bună zi pentru vânat, sau pentru a cere mâna unei fete, ori să-ţi construieşti o casă, sau să-l îngropi pe cel mort astfel ca stafia lui să nu mai bântuie.
Begi spuse:
– Dar cum face?
Şi ei i-au răspuns:
– E cât se poate de bătrână şi de înţeleaptă, şi trebuie că are mereu dreptate, pentru că a devenit foarte bogată.
Aşa că Begi se duse la casa ghicitoarei şi spuse:
– Mâine mă voi duce la vânătoare. Să-mi spui dacă mi-am ales bine ziua.
Femeia îi răspunse:
– Promite-mi că-mi vei da jumătate din ce aduci acasă.
Begi îi promise, iar ea luă oasele de ghicit şi le aruncă pe pământ. Mai făcu şi un foc mic din pene şi ierburi.
– Mâine va fi o zi bună pentru vânat, spuse ea.
Aşa că a doua zi Begi se duse în pădure, îmbrăcat cu cea mai bună piele de leopard, luându-şi suliţa şi scutul, nişte carne şi un clondir cu vin de palmier, precum şi nişte orez fiert, pus într-o frunză împăturită. Noaptea s-a întors la casa femeii în pielea goală şi fără niciun pic de vânat.
Rupse o suliţă din perete şi, cu tăişul ei, despică un scut în două; dădu de pomană jumătate din carnea femeii şi jumătate din orezul ei, şi vărsă pe pământ jumătate din vinul ei.
Bătrâna strigă:
– Ce faci, nelegiuitule? Doar sunt ale mele!
– Îţi dau jumătate din ce-am adus de la vânătoare, după cum ne-a fost vorba, îi răspunse Begi.
Apoi rupse jumătate din veşmântul femeii, cu care se acoperi, şi plecă.
După această întâmplare, oamenii au început să ia hotărâri singuri, fără să-i mai plătească nimic femeii.”
(apud ed. rom., pp. 410-411)

Cf. R. P. Jerome Coulter (1911). Contes de nos frères africains : folklore du Beninia et de la Cote-d’Or. London: -. (VI + 347 p. front. en coul.112 illus. dans le texte).
Bibliografie:
John Brunner (1968). Stand On Zanzibar. New York: Doubleday & Co.
John Brunner (1995). Zanzibar (trad. rom.). Bucureşti: Nemira.