O lai murgu, frate bun,
Până tora fum deadun,
De-aua ş-ninte nu vă s-him,
C-amândoiľi auşim.

Auşeaticlu e greu,
O lai murgu, frate-a meu,
Tute oasile mi dor
Şi-aduchescu că va-s mor.

Aide, murgu, aide, frate,
Aide ş-voi lilice toate,
Ai ş-nirdzem tu eta-alantă,
Şi n-aflăm nă bana altă…

http://www.youtube.com/watch?v=Htq1l_eeUB8