Vă ofer mai jos o bibliografie succintă de psihologie şi filosofie politică, marketing politic şi nu numai:

Abric, J.-C. (1999). Psihologia comunicării. Teorii şi metode (trad. rom.). Iaşi: Polirom, 2002.
Acton, [J. E. E.] (1907). Despre libertate [The history of freedom] (trad. rom.). Iaşi: Institutul European, 2000.
Adorno, Th. W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D. J., Sanford, R. N. (1950). The authoritarian personality. New York: Harper & Row.
(1955). Agenda agitatorului (ed. a II-a, revizuită şi adăugită). Bucureşti: Ed. de Stat pentru Literatură Politică.
Ahrweiler, H. (1985). Imaginea celuilalt şi mecanismele alterităţii (trad. rom.). In T. Nicoară (ed.), Introducere in istoria mentalităţilor colective (antologie) (pp. 200-211). Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 1997.
Allport, G. W. (1961). Structura şi dezvoltarea personalităţii (trad. rom.). Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică, 1991.
Almond, G. A., Verba, S. (1963). Cultura civică. Atitudini politice şi democraţie în cinci naţiuni (trad. rom.). Bucureşti: Ed. Du Style, 1996.
Ansart, P. (1977). Idéologies, conflits et pouvoir. Paris: P.U.F.
Arendt, H. (1954). Între trecut şi viitor. Opt exerciţii de gândire politică (trad. rom.). [Filipeştii de Târg, PH]: Antet, 1997.
Arendt, H. (1969). Crizele republicii (trad. rom.). Bucureşti: Humanitas, 1999.
Ariès, Ph. (1988). Istoria mentalităţilor (trad. rom.). In T. Nicoară (ed.), Introducere in istoria mentalităţilor colective (antologie) (pp. 157-183). Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 1997.
Aristotel (-). Etica Nicomahică [’Hθικα Nικoμάχεια] (trad. rom. S. Petecel). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988.
Aristotel (-). Metafizica [Φιλoσoφία πρώτη] (trad. rom. Şt. Bezdechi). Bucureşti: IRI, 1996.
Aristotel (-). Politica [Πoλιτικα] (trad. rom. Al. Baumgarten). Bucureşti: IRI, 2000.
Aristotel (-). Retorica [Tέχνη ρητορική] (trad. rom. M. C. Andrieş). Bucureşti: IRI, 2004.
Aronson, E. (1988). The social animal (ed. a III-a). San Francisco: W. H. Freeman.
Asch, S. E. (1951). Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgments. In J. S. Ott (ed.), Classic readings in organizational behavior (pp. 152-162). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Co, 1989.

Bacon, F. (1597). Eseuri sau Sfaturi politice şi morale [Essays or Counsels civill and morall] (trad. rom. A. Roşu). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1969.
Bacon, F. (1620). Noul organon sau Adevăratele îndrumări pentru explicarea naturii [Novum organum sive indicia vera de interpretatione naturæ] (trad. rom. N. Petrescu şi M. Florian). Bucureşti: Ed. Academiei, 1957.
Bacon, F. (1623). De dignitate et augmentis scientiarum [Despre însemnătatea şi înaintarea ştiinţelor] (selecţie de M. Mauxion). Paris: Librairie Ch. Delagrave, 1897.
Baines, P. R. (1999). Voter segmentation and candidate positioning. In B. I. Newman (ed.), Handbook of political marketing (pp. 403-420). Thousand Oaks, CA etc.: Sage.
Balandier, G. (1967). Antropologie politică (trad. rom.). Timişoara: Amacord / Open Society Institute, Budapest, 1998.
Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Barnea, M. F., Schwartz, Sh. H. (1998). Values and voting. Political Psychology, 19(1), 17-40.
Barnes, J. A. (1994). Sociologia minciunii (trad. rom.). Iaşi: Institutul European, 1998.
Bassili, J. N., Roy, J.-P. (1998). On the representation of strong and weak attitudes about policy in memory. Political Psychology, 19(4), 669-681.
Battaglia, S. (1967). Mitografia personajului (trad. rom.). Bucureşti: Univers, 1976.
Beard, H., Cerf, Chr. (1993). The official politically correct dictionary and handbook. New York: Villard Books.
Bierstedt, R. (1950). An analysis of social power. American Sociological Review, 15, 730-738.
Bierstedt, R. (1974). The social order. New York: McGraw-Hill.
Boudon, R. (1992). Tratat de sociologie (trad. rom.). Bucureşti: Humanitas, 1997.
Boutmy, E. (1897). Le développement de la constitution et de la société politique en Angleterre (ed. revăzută şi adăugită). Paris: A. Colin.
Braud, Ph. (1990). La vie politique (ed. a II-a). Paris: P.U.F.
Braudel, F. (1987). Gramatica civilizaţiilor (trad. rom.). Bucureşti: Ed. Meridiane, 1994, I.
Brewer, P. R., Steenbergen, M. R. (2002). All against all: How beliefs about human nature shape foreign policy opinions. Political Psychology, 23(1), 39-58.
Brion, M. (1948). Machiavelli – geniu şi destin (trad. rom.). Bucureşti: Artemis, 1999.
Brown, J. A. C. (1963). Techniques of persuasion. From propaganda to brainwashing. Harmondsworth: Penguin.
Brzezinski, Zb. (1989). Marele eşec. Naşterea şi moartea comunismului în secolul douăzeci (trad. rom.). Cluj-Napoca: Dacia, 1993.
Burdeau, G. (1966). Traité de science politique. Le pouvoir politique (ed. a II-a, revăzută şi adăugită). Paris: L.G.D.J., R. Pichon et R. Durand-Auzias, I.

Canetti, E. (1960). Masele şi puterea [Masse und Macht] (trad. rom. A. Pavel). Bucureşti: Nemira, 2000.
Cantemir, D. (1714-1716). Descrierea Moldovei [Descriptio Moldaviæ]. Bucureşti: Minerva, 1973.
Cantril, H. (1940). The invasion from Mars: A study in the psychology of panic. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Cantril, H. (1941). The psychology of social movements. New York: Wiley.
Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Zimbardo, Ph. G. (2002). When parsimony subdues distinctiveness: Simplified public perceptions of politicians’ personality. Political Psychology, 23(1), 77-95.
Cassirer, E. (1944). Eseu despre om. O introducere în filozofia culturii umane (trad. rom.). Bucureşti: Humanitas, 1994.
Cassirer, E. (1946). Mitul statului (trad. rom.). Iaşi: Institutul European, 2001.
Castano, E., Sacchi, S., Gries, P. H. (2003). The perception of the other in international relations: Evidence for the polarizing effect of entitativity. Political Psychology, 24(3), 449-468.
Cathala, H.-P. (1986). Epoca dezinformării (trad.rom.). Bucureşti: Ed. Militară, 1991.
Cialdini, R. (1993). Influence: Science and practice (ed. a III-a). New York: Harper Collins.
Cicero, M. T. (-). De l’invention [De inventione] (trad. fr. G. Achard). Paris: Les Belles Lettres, 1994.
Cicero, M. T. (-). Filipice (trad. rom. D. Crăciun). Bucureşti: Ed. pentru Literatură Universală, 1968.
Cicero, M. T. (-). Opere alese (ed. îngrijită şi trad. rom. G. Guţu). Bucureşti: Univers, 1973, I.
Comte, A. (1830). Cours de philosophie positive (ed. a V-a). Paris: La société positiviste, 1892, I.
Confucius (-). Analecte [Lun yu] (trad. rom. F. Vişan). Bucureşti: Humanitas, 1995.
Confucius (-). Doctrina lui Confucius sau Cele patru cărţi clasice ale Chinei (trad. rom. V. Cojocaru). Iaşi: Ed. Timpul, 1994.
Corbett, L. (1996). Funcţia religioasă a psihicului (trad. rom.). Bucureşti: IRI, 2001.
Corning, A. F., Myers, D. J. (2002). Individual orientation toward engagement in social action. Political Psychology, 23(4), 703-729.
Cristal, D. S., DeBell, M. (2002). Sources of civic orientation among american youth: Trust, religious valuation, and attributions of responsability. Political Psychology, 23(1), 113-132.
Cwalina, W., Falkowski, A. (1999). Decision processes in perception in the political preferences research: A comparative analysis of Poland, France and Germany. Journal for Mental Changes, 5(2), 27-50.

Dahl, R. A. (1970). L’analyse politique contemporaine (trad. fr.). Paris: Éditions R. Laffont, 1973.
de Bono, E. (1977). The mechanism of mind. Harmondsworth etc.: Penguin.
Delaney, C. H. (1995). Rites of passage in adolescence. Adolescence, 30, 891-897.
Descartes, R. (1637). Discurs despre metoda de a ne conduce bine raţiunea şi a căuta adevărul în ştiinţe [Discours de la méthode pour bien conduire la raison et chercher la verité dans les sciences] (trad. rom. D. Rovenţa-Frumuşani şi Al. Boboc). In Academia Română (1990). Descartes şi spiritul ştiinţific modern (pp. 112-168). Bucureşti: Ed. Academiei.
Doise, W., Mugny, G. (1997). Psihologie socială şi dezvoltare cognitivă (trad. rom.). Iaşi: Polirom, 1998.
Doise, W., Palmonari, A. (1996). Caracteristici ale reprezentărilor sociale (trad. rom.). In A. Neculau (coord.)., Psihologie socială. Aspecte contemporane (pp. 23-33). Iaşi: Polirom.
Domenach, J. M. (1959). La propagande politique. Paris: P.U.F.
Domke, D., Shah, Dh. V. (2000). Rights and morals, issues, and candidate integrity: Insights into the role of the news media. Political Psychology, 21(4), 641-665.
Dorna, A. (1998). Fondements de la psychologie politique. Paris: P.U.F.
Drăghicescu, D. (1907). Din psihologia poporului român. Bucureşti: Albatros, 1996.
Duby, G. (1961). Istoria mentalităţilor (trad. rom.). In T. Nicoară (ed.), Introducere in istoria mentalităţilor colective (antologie) (pp. 79-106). Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 1997.
Dupront, A. (1961). Problemele şi metodele unei istorii a psihologiei colective (trad. rom.). In T. Nicoară (ed.), Introducere in istoria mentalităţilor colective (antologie) (pp. 69-78). Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 1997.
Durkheim, É. (1893). Diviziunea muncii sociale [De la division du travail social] (trad. rom.). Bucureşti: Albatros, 2001.
Durkheim, É. (1897). Despre sinucidere [Le suicide, étude de sociologie] (trad. rom.). Iaşi: Institutul European, 1993.
Durkheim, É. (1912). Formele elementare ale vieţii religioase [Les formes élémentaires de la vie religieuse] (trad. rom.). Iaşi: Polirom, 1995.
Durkheim, É. (1925). L’éducation morale. Paris: F. Alcan.
Duverger, M. (1967). Sociologie de la politique. Paris: P.U.F.

Easton, D. (1953). The political system. New York: Knopf.
Easton, D., Dennis, J. (1969). Children in the politic system. New York: McGraw-Hill.
Edelman, M. (1964). Politica şi utilizarea simbolurilor (trad. rom.). Iaşi: Polirom, 1999.
Eliade, M. (1976). Istoria credinţelor şi ideilor religioase (trad. rom.). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, I, 1981
Eliade, M. (1978). Istoria credinţelor şi ideilor religioase (trad. rom.). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, II, 1986
Eliade, M. (1983). Istoria credinţelor şi ideilor religioase (trad. rom.). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, III, 1988.
Ellul, J. (1962). Propagandes. Paris: A. Colin.
Elster, J. (1990). Psychologie politique. Paris: Éditions de Minuit.
(1751-1772). Enciclopedia franceză sau Dicţionarul raţional al ştiinţelor, artelor şi meseriilor [Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers] (texte alese) (trad. rom. V. Şerbănescu). Bucureşti: Minerva, 1976.
Erikson, E. H. (1963). Childhood and society (ed. a II-a). New York: Norton.
Etzioni, A. (1961). A comparative analysis of complex organizations. New York: Free Press.
Etzioni, A. (2001). Societatea monocromă (trad. rom.). Iaşi: Polirom, 2002.
Eveland, Jr., W. P., Shah, Dh. V. (2003). The impact of individual and interpersonal factors on perceived news media bias. Political Psychology, 24(1), 101-117.
Ey, H. (1969). Conştiinţa (ed. a II-a, revăzută şi adăugită) (trad. rom.). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1998.
Eysenck, H. J. (1957). Sense and nonsense in psychology. Harmondsworth: Penguin, 1964.

Farber, I. E., Harlow, H. F., West, L. J. (1956). Brainwashing, conditioning, and DDD (Debility, Dependency and Dread). Sociometry, 19, 271-285.
Febre, L. (1938). Istorie şi psihologie (trad. rom.). In T. Nicoară (ed.), Introducere in istoria mentalităţilor colective (antologie) (pp. 33-47). Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 1997.
Febre, L. (1941). Cum să reconstituim viaţa afectivă de altădată? Sensibilitatea şi istoria (trad. rom.). In T. Nicoară (ed.), Introducere in istoria mentalităţilor colective (antologie) (pp. 48-68). Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 1997.
Feldman, S. (2003). Enforcing social conformity: A theory of authoritarianism. Political Psychology, 24(1), 41-74.
Festinger, L. (1950). Informal social communication. Psychological Review, 57, 271-282.
Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press.
Festinger, L. (1958). The motivating effect of cognitive dissonance. In J. S. Ott (ed.), Classic readings in organizational behavior (pp. 74-84). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Co, 1989.
Festinger, L., Riecken, H., Schachter, S. (1956). When prophecy fails. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Fiske, J. (1990). Introducere în ştiinţele comunicării (trad. rom.). Iaşi: Polirom, 2003.
Foucault, M. (1972). Istoria nebuniei în epoca clasică (trad. rom.). Bucureşti: Humanitas, 1996.
French, Jr., J. R. P., Raven, B. (1959). The bases of social power. In J. S. Ott (ed.), Classic readings in organizational behavior (pp. 440-453). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Co, 1989.
Freud, S. (1913). Totem şi tabu [Totem und Tabu]. In idem, Opere (pp. 221-344) (trad. rom. R. Melnicu, G. Purdea şi V. D. Zamfirescu). Bucureşti: Ed. Trei, IV.
Freud, S. (1915). Inconştientul [Das Unbewußte]. In idem, Opere (pp. 91-129) (trad. rom. G. Lepădatu, G. Purdea şi V. D. Zamfirescu). Bucureşti: Ed. Trei, III.
Freud, S. (1921). Psihologia maselor şi analiza eului [Massenpsychologie und Ich-Analyse]. In idem, Opere (pp. 49-106) (trad. rom. R. Melnicu, G. Purdea şi V. D. Zamfirescu). Bucureşti: Ed. Trei, IV.
Freud, S. (1930). Disconfort în cultură [Das Unbehagen in der Kultur]. In idem, Opere (pp. 147-206) (trad. rom. R. Melnicu, G. Purdea şi V. D. Zamfirescu). Bucureşti: Ed. Trei, IV.
Freund, J. (1965). L’essence du politique. Paris: Éditions Sirey, 1986.
Fromm, E. (1941). Frica de libertate [The fear of freedom] (trad. rom. M. Măringuţ). Bucureşti: Teora, 1998.
Fustel de Coulanges, N. D. ([1864]). La cité antique. Paris: Hachette.

Gay, P. (1988). Freud, o viaţă pentru timpul nostru (trad. rom.). Bucureşti: Ed. Trei, 1998.
Gibbon, E. (1910). Istoria declinului şi a prăbuşirii imperiului roman (trad. rom.). Bucureşti: Minerva, 1976, I-III.
Girardet, R. (1986). Mituri şi mitologii politice (trad. rom.). Iaşi: Institutul European, 1997.
Glad, B. (2002). Why tyrants go too far: Malignant narcissism and absolute power. Political Psychology, 23(1), 1-37.
Gobineau, J. A. de (1853). Essai sur l’inégalité des races humaines (ed. a VI-a). Paris: Librairie de Paris, Firmin-Didot et Cie, 1933, I.
Gracián, B. (1637). Eroul [El héroe] (trad. rom. S. Mărculescu). In idem, Cărţile omului desăvârşit (pp. 31-76). Bucureşti: Humanitas, 1994.
Gracián, B. (1640). Politicianul [El político don Fernando el Católico] (trad. rom. S. Mărculescu). In idem, Cărţile omului desăvârşit (pp. 77-129). Bucureşti: Humanitas, 1994.
Gracián, B. (1647). Oracolul manual şi arta prudenţei [Oráculo manual y arte de prudencia] (trad. rom. S. Mărculescu). Bucureşti: Minerva, 1975, I-III.
Gracián, B. (1651-1657). Criticonul [El Criticón] (trad. rom. S. Mărculescu). Bucureşti: Univers, 1987.
Gramsci, A. (1969). Opere alese (antologie). Bucureşti: Ed. Politică.
Greene, S. (1999). Understanding party identification: A social identity approach. Political Psychology, 20(2), 393-403.
Greenstein, F. I. (1987). Personality and politics. Problems of evidence, inference, and conceptualization. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Gregory, R. J. (1992). Psychological Testing: History, Principles, and Applications. Boston etc.: Allyn & Bacon.
Guicciardini, F. (1528). Cugetări [Ricordi politici e civili]. In idem, Cronici, maxime, amintiri (pp. 168-205) (trad. rom. O. Busuioceanu). Bucureşti: Univers, 1978.

Hadden, J. K., Shupe, A. (1988). Televangelism, power, and politics in God’s frontier. New York: H. Holt.
Haire, M. (1962). The concept of power and the concept of man. In J. S. Ott (ed.), Classic readings in organizational behavior (pp. 454-469). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Co, 1989.
Hall, E. T. (1959). The silent language. New York: Doubleday.
Hayek, F. A. (1986). Drumul către servitute (trad. rom.). Bucureşti: Humanitas, 1993.
Heider, F. (1958). The psychology of interpersonal relations. New York: Wiley & Sons.
Hermet, G. (1989). Poporul contra democraţiei (trad. rom.). Iaşi: Institutul European, [1997].
Hibbs, Jr., D. A. (1973). Mass political violence: A cross-national causal analysis. New York etc.: J. Wiley & Sons.
Hitler, A. (1933). Mein Kampf. Eine Ubrechnung. Die nationalsozialistische Bewung. München: Verlag Franz Eher Nachfolger, G.m.b.H., 1934.
Hitler, A. (1933). Mein Kampf – Lupta mea (trad. rom. I. Călin). -: Beladi, -, I.
Hitler, A. (1933). Mein Kampf – Lupta mea (trad. rom. D. Mihai şi Th. Marinescu). -: Beladi, -, II.
Hobbes, Th. (1651). Leviathan, or the matter, forme, & power of a common-wealth ecclesiasticall and civill. Harmondsworth: Penguin, 1968.
Hollander, E. P., Offermann, L. R. (1990). Power and leadership in organizations. Relationships in transition. American Psychologist, 45(2), 179-189.
Horney, K. (1937). Personalitatea nevrotică a epocii noastre [Neurotic personality of our times] (trad. rom. L. Gavriliu). Bucureşti: IRI, 1998.
Hovland, C., Janis, I., Kelly, H. H. (1953). Communication and persuasion. New Haven, CT: Yale University Press.
Huddy, L., Gunnthorsdottir, A. H. (2000). The persuasive effects of emotive imagery: Superficial manipulation or the product of passionate reason? Political Psychology, 21(4), 745-778.
Hume, D. (1748). Cercetare asupra intelectului omenesc [An enquiry concerning human understanding] (trad. rom. M. Flonta, A. P. Iliescu şi C. Niţă). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987.
Huntington, S. P. (1968). Ordinea politică a societăţilor în schimbare (trad. rom.). Iaşi: Polirom, 1999.

Inalcık, H. (1973). Imperiul otoman. Epoca clasică 1300-1600 (trad. rom.). Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 1996.

(-). Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie (transcr. şi trad. rom. G. Mihăilă). Bucureşti: Roza Vânturilor, 1996.

Jakubowska, U. (1999). Approval for politicians and political ideas: Who supports whom and why? Journal for Mental Changes, 5(2), 65-85.
Janis, I. L. (1971). Groupthink: The desperate drive for consensus at any cost. In J. S. Ott (ed.), Classic readings in organizational behavior (pp. 223-232). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Co, 1989.
Janis, I. (1972). Victims of groupthink: A psychological study of foreign policy decisions and fiascoes. Boston: Houghton Mifflin.
Janis, I. L. (1982). Groupthink (ed. a II-a). Boston: Houghton Mifflin.
Janis, I. L. (1989). Crucial decisions: Leadership in policy-making management. New York: Free Press.
Jaspers, K. (1946). Conştiinţa culpei [Die Schuldfrage] (trad. rom.). In idem, Texte filozofice (antologie) (pp. 34-80). Bucureşti: Ed. Politică, 1986.
Jaspers, K. (1949). Originea şi sensul istoriei [Vom Ursprung und Ziel der Geschichte] (trad. rom.). In idem, Texte filozofice (antologie) (pp. 147-335). Bucureşti: Ed. Politică, 1986.
Jaspers, K. (1951). Condiţii şi posibilităţi ale unui nou umanism [Rechenschaft und Ausblick] (trad. rom.). In idem, Texte filozofice (antologie) (pp. 81-106). Bucureşti: Ed. Politică, 1986.
Johnson, D. D. (1994). The art and science of persuasion. Dubuque, IA: Wm. C. Brown Communications.
Johnson, D. W. (1999). The cyberspace election of the future. In B. I. Newman (ed.), Handbook of political marketing (pp. 705-724). Thousand Oaks, CA etc.: Sage.
Jung, C. G. (1928). Relaţiile dintre Eu şi Inconştient [Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten]. In idem, Personalitate şi transfer (pp. 9-124) (trad. rom. G. Kohn). Bucureşti: Teora, 1997.
Jung, C. G. (1935). Despre arhetipurile inconştientului colectiv [Über die Archetypen des kollektiven Unbewußten]. In idem, Opere complete. Arhetipurile şi inconştientul colectiv (pp. 11-50) (trad. rom. D. Verescu şi V. D. Zamfirescu). Bucureşti: Ed. Trei, 2003, I.
Jung, C. G. (1936). Conceptul de inconştient colectiv [Der Begriff des kollektiven Unbewußten]. In idem, Opere complete. Arhetipurile şi inconştientul colectiv (pp. 51-63) (trad. rom. D. Verescu şi V. D. Zamfirescu). Bucureşti: Ed. Trei, 2003, I.
Jung, C. G. (1939). Conştiinţă, inconştient şi individuaţie [Bewußtein, Unbewußtes und Individuation]. In idem, Opere complete. Arhetipurile şi inconştientul colectiv (pp. 279-295) (trad. rom. D. Verescu şi V. D. Zamfirescu). Bucureşti: Ed. Trei, 2003, I.

Kaarbo, J., Beasley, R. K. (1999). A practical guide to the comparative case study method in political psychology. Political Psychology, 20(2), 369-391.
Kaës, R. (1991). O concepţie psihanalitică asupra instituţiei (trad. rom.). In A. Neculau (coord.), Analiza şi intervenţia în grupuri şi organizaţii (pp. 83-93). Iaşi: Polirom, 2000.
Kapferer, J.-N. (1990). Căile persuasiunii. Modul de influenţare a comportamentelor prin comunicare şi publicitate (trad. rom.). Bucureşti: Ed. I.N.I., -.
Kaufmann, P. (1979). L’inconscient du politique. Paris: P.U.F.
Keating, C. F., Randall, D., Kendrick, Th. (1999). Presidential physiognomies: Altered images, altered perceptions. Political Psychology, 20(3), 593-610.
Kerr, S. (1975). On the folly of rewarding A, while hoping for B. In J. S. Ott (ed.), Classic readings in organizational behavior (pp. 114-126). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Co, 1989.
Kertzer, D. I. (1988). Ritual, politică şi putere (trad. rom.). Bucureşti: Univers, 2002.
King, G., Keohane, R., Verba, S. (1994). Fundamentele cercetării sociale (trad. rom.). Iaşi: Polirom, 2000.
Kogălniceanu, M. (1856-1889). Discursuri parlamentare (antologie). Bucureşti: Minerva, 1994.
Kohlberg, L. (1981). The philosophy of moral development. San Francisco: Harper & Row.
Kohlberg, L., Levine, Ch., Hewer, A. (1983). Moral stages: A current formulation and response to critics. Basel: S. Karger.
Kotler, Ph., Kotler, N. (1999). Political marketing. Generating effective candidates, campaigns, and causes. In B. I. Newman (ed.), Handbook of political marketing (pp. 3-18). Thousand Oaks, CA etc.: Sage.
Krampen, G. (2000). Transition of adolescent political action orientations to voting behavior in early adulthood in view of a social-cognitive action theory model of personality. Political Psychology, 21(2), 277-297.
Kuhn, Th. S. (1970). Structura revoluţiilor ştiinţifice (trad. rom.). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976.

Lapierre, J.-W. (1968). Essai sur le fondement du pouvoir politique. Aix-en-Provence: Éd. Ophrys.
Lapierre, J.-W. (1977). Viaţa fără stat? Eseu asupra puterii politice şi inovaţiei sociale (trad. rom.). Iaşi: Institutul European, 1997.
La Rochefoucauld (1665). Maxime şi reflecţii [Réflexions ou sentences et maximes morales] (trad. rom. A. Tita). Bucureşti: Minerva, 1972.
Larson, Ch. U. (2001). Persuasiunea. Receptare şi responsabilitate (trad. rom.). Iaşi: Polirom, 2003.
Lasswell, H. (1930). Psychopathology and politics. Chicago: Chicago University Press.
Lasswell, H. (1936). Politics: Who gets what, when and how. New York: McGraw-Hill.
Lavine, H., Borgida, E., Sullivan, J. L. (2000). On the relationship between attitude involvement and attitude accessibility: Toward a cognitive-motivational model of political information processing. Political Psychology, 21(1), 81-106.
Lazarsfeld, P. F., Berelson, B., Gaudet, H. (1944). The people’s choice; How the voter makes up his mind in a presidential campaign. New York: Columbia University Press, 1952.
Le Bon, G. (1894). Lois psychologiques de l’évolution des peuples (ed. a XXVIII-a). Paris: F. Alcan, 1927.
Le Bon, G. (1895). Psychologie des foules (ed. a XXXII-a). Paris: F. Alcan, 1925.
Le Bon, G. (1895). Psihologia maselor [Psychologie des foules] (trad. rom. L. Gavriliu). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1991.
Le Bon, G. (1910). Psihologie politică [La psychologie politique et la défense sociale] (trad. rom. S. Pelin). [Filipeştii de Târg, PH]: Antet, [2002].
Le Bon, G. (1911). Opiniile şi credinţele [Les opinions et les croyances] (trad. rom. L. Gavriliu). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1995.
Le Goff, J. (1974). Mentalităţile. O istorie ambiguă (trad. rom.). In T. Nicoară (ed.), Introducere in istoria mentalităţilor colective (antologie) (pp. 141-156). Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 1997.
Lévy-Bruhl, L. (1910). Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures. Paris: F. Alcan.
Lévy-Bruhl, L. (1922). La mentalité primitive (ed. a VIII-a). Paris: F. Alcan, 1933.
Lewin, K. (1952). Group decision and social change. In J. S. Ott (ed.), Classic readings in organizational behavior (pp. 543-548). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Co, 1989.
Lippmann, W. (1922). Public opinion. New York: Macmillan, 1954.
Lipset, S. M. (1960). The political man. The social bases of politics (ed. reînnoită şi adăugită). Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1981.
Locke, J. (1690). Eseu asupra intelectului omenesc [An essay concerning human understanding] (trad. rom. A. Roşu şi T. Voiculescu). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1961, I-II.

Machiavelli, N. (1532). Discursuri asupra primei decade a lui Titus Livius [Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio] (trad. rom. N. Façon). In E. Sorohan (ed.), Măştile puterii (pp. 131-143). Iaşi: Institutul European, 1996, II.
Machiavelli, N. (1532). Principele [De principatibus] (trad. rom. N. Luca). Bucureşti: Minerva, 1995.
Malaparte, C. (1931). Tehnica loviturii de stat (trad. rom.). Bucureşti: Nemira, 1996.
Mao Tze-dun (1929). Despre dezrădăcinarea concepţiilor greşite din partid. In idem, Opere alese (pp. 171-190) (trad. rom.). Bucureşti: Ed. pentru Literatură Politică, 1953, I.
Marflet, B. G. (2000). The operational code of John F. Kennedy during the Cuban missile crisis: A comparison of public and private rhetoric. Political Psychology, 21(3), 545-558.
Marx, K. (1852). Optsprezece Brumar al lui Ludovic Bonaparte [Der Achtzehnte Brumaire des Louis Napoleon]. In K. Marx şi Fr. Engels, Opere alese (pp. 238-349) (trad. rom.). Bucureşti: Ed. de Stat pentru Literatură Politică, 1955, I.
Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. In J. S. Ott (ed.), Classic readings in organizational behavior (pp. 48-65). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Co, 1989.
Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper & Row.
Massis, H. (1939). Chefs. Paris: Plon.
McCaul, K. D., Ployhart, R. E., Hinsz, V. B., McCaul, H. S. (1995). Appraisals of a consistent versus a similar politician: Voter preferences and intuitive judgments. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 292-299.
McCauley, C. (1989). The nature of social influence in groupthink: Compliance and internalization. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 250-260.
McClelland, D. C. (1966). The urge to achieve. In J. S. Ott (ed.), Classic readings in organizational behavior (pp. 85-92). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Co, 1989.
McDougall, W. (1908). Introduction to social psychology. London: Methuen.
McGregor, D. M. (1957). The human side of enterprise. In J. S. Ott (ed.), Classic readings in organizational behavior (pp. 66-73). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Co, 1989.
McGregor, D. M. (1960). An analysis of leadership. In J. S. Ott (ed.), Classic readings in organizational behavior (pp. 276-282). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Co, 1989.
Mehedinţi, S. (1920). Politica de vorbe şi omul politic. Bucureşti: Tip. „Convorbiri literare”.
Mehedinţi, S. (1928). Politica de vorbe şi omul de stat (ed. a II-a). Bucureşti: Ed. Librăriei SOCEC.
Merton, R. K. (1957). Bureaucratic structure and personality. In J. S. Ott (ed.), Classic readings in organizational behavior (pp. 363-372). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Co, 1989.
Merton, R. K. (1975). Social theory and social structure. New York: Free Press.
Michels, R. (1911). Political parties. A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracies (trad. engl.). New York: Dover Publications, 1959.
Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67(4), 371-378.
Milgram, S. (1964). Group pressure and action against a person. Journal of Abnormal and Social Psychology, 69(2), 137-143.
Migram, S. (1974). Obedience to authority. New York: Harper & Row.
Mill, J. S. (1859). Despre libertate [On liberty] (trad. rom. A.-P. Iliescu). Bucureşti: Humanitas, 1994.
Miłosz, Cz. (1996). Gândirea captivă. Eseu despre logocraţiile populare (trad. rom.). Bucureşti: Humanitas, 1999.
Montaigne, M. de (1580). Eseuri [Essais] (trad. rom. M. Seulescu). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1966, I.
Montaigne, M. de (1580). Eseuri (trad. rom. M. Seulescu). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1971, II.
Montesquieu (1721). Scrisori persane. Caiete [Les lettres persanes. Les cahiers] (trad. rom. Şt. Popescu). Bucureşti: Minerva, 1970.
Montesquieu (1748). Despre spiritul legilor [De l’esprit des loix] (trad. rom. A. Roşu). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1964, I.
Montesquieu (1748). Despre spiritul legilor (trad. rom. A. Roşu). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1970, II-III.
Mosca, G. (1896). The ruling class [Elementi di scienza politica] (trad. engl.). New York: McGraw-Hill, 1939.
Moscovici, S. (1983). Epoca maselor. Tratat istoric asupra psihologiei maselor (trad. rom.). Iaşi: Institutul European, 2001.
Moscovici, S. (ed.) (1984). Psychologie sociale. Paris: P.U.F.
Moscovici, S. (1988). Psihologia socială sau Maşina de fabricat zei (ed. a III-a) (trad. rom.). Iaşi: Polirom, 1997.
Mucchielli, A. (2000). Arta de a influenţa. Analiza tehnicilor de manipulare (trad. rom). Iaşi: Polirom, 2002.
Mugny, G., Oberlé, D., Beauvois, J.-L. (1995). Relations humaines, groupes et influence sociale. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.
Muhlberger, P. (2000). Moral reasoning effects on political participation. Political Psychology, 21(4), 667-695.

Negulescu, P. P. (1926). Partidele politice. Bucureşti: Garamond, -.
Negulescu, P. P. (1938). Destinul omenirii. Bucureşti: Ed. Nemira, 1994, I.
Neumann, S. (1932). Die deutschen Partein. Berlin: Junker und Dünhaupt.
Newcomb, T. M. (1961). The acquaintance process. New York: Holt, Rinehart & Winston.
Newcomb, T. M. (1979). Reciprocity of interpersonal attraction: A non confirmation of a plausible hypothesis. Social Psychology Quarterly, 42, 299-306.
Newman, B. I. (1999). A predictive model of voter behavior. The repositioning of Bill Clinton. In idem (ed.), Handbook of political marketing (pp. 259-282). Thousand Oaks, CA etc.: Sage.
Newman, B. I. (ed.) (1999). Handbook of political marketing. Thousand Oaks, CA etc.: Sage.
Newman, B. I. (1999). Politics in an age of manufactured images. Journal for Mental Changes, 5(2), 7-25.
Nietzsche, Fr. (1883-1884). Aşa grăit-a Zarathustra. O carte pentru toţi şi nici unul [Also sprach Zarathustra] (trad. rom. Şt. Aug. Doinaş). Bucureşti: Humanitas, 1994.
Nietzsche, Fr. (1886). Dincolo de bine şi de rău. Prolog la o filozofie a viitorului [Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft] (trad. rom. Fr. Grünberg). Bucureşti: Teora, 1998.
Nietzsche, Fr. (1901). Voinţa de putere. Încercare de transmutare a tuturor valorilor postume (fragmente postume) [Der Wille zur Macht] (trad. rom. C. Baciu). Bucureşti: Aion, 1999.
Nitti, F. ([1938]). La désagrégation de l’Europe. Essai sur des vérités impopulaires. Paris: Éditions SPES.

Oberlé, D. (1995). L’attraction interpersonnelle. In G. Mugny, D. Oberlé şi J.-L. Beauvois, Relations humaines, groupes et influence sociale (pp. 59-73). Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.
Oberlé, D., Beauvois, J.-L., (1995). Cohésion et normativité. In G. Mugny, D. Oberlé şi J.-L. Beauvois, Relations humaines, groupes et influence sociale (pp. 75-90). Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.
Ohtsubo, Y., Watanabe, Y. (2003). Contrast effects and approval voting: An illustration of systematic violation of the independence of irrelevant alternatives conditions. Political Psychology, 24(3), 549-559.
Ortega y Gasset, J. (1930). Revolta maselor [La rebelíón de las masas] (trad. rom. C. Lupu). Bucureşti: Humanitas, 1994.
Orwell, G. (1949). O mie nouă sute optzeci şi patru (trad. rom.). Bucureşti: Ed. Univers, 1991.
O’Shaughnessy, N. (1999). Political marketing and political propaganda. In B. I. Newman (ed.), Handbook of political marketing (pp. 725-740). Thousand Oaks, CA etc.: Sage.

Parsons, T. (1951). The social system. New York, London: Free Press / Collier – Macmillan, 1968.
Percheron, A. (1982). Morale quotidienne et préférences idéologiques d’une génération à l’autre selon les milieux sociaux. Revue française de science politique, 22(2), 185-209.
Peterson, B. E., Duncan, L. E., Pang, J. S. (2002). Authoritarianism and political impoverishment: Deficits in knowledge and civic disinterest. Political Psychology, 23(1), 97-111.
Platon (-). Charmides [Xαρμιδης] (trad. rom. S. Noica). In idem, Opere (pp. 155-230). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1974, I.
Platon (-). Gorgias sau Despre retorică [Γoργιας] (trad. rom. Al. Cizek). In idem, Opere (pp. 273-416). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1974, I.
Platon (-). Legile [Nóμoυς] (trad. rom. E. Bezdechi). Bucureşti: IRI, 1995.
Platon (-). Omul politic [Πoλιτικoς] (trad. rom. E. Popescu). In idem, Opere (pp. 391-481). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, VI.
Platon (-). Phaidros sau Despre frumos [Φαιδρoς] (trad. rom. G. Liiceanu). In idem, Opere (pp. 343-646). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, IV.
Platon (-). Republica [Πoλιτεία] (trad. rom. A. Cornea). Bucureşti: Teora, 1998, I-II.
Plutarh (-). Vieţi paralele [Bιoι παραλληλoι] (trad. rom. N. I. Barbu). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1960, I.
Plutarh (-). Vieţi paralele (trad. rom. N. I. Barbu). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1963, II.
Plutarh (-). Vieţi paralele (trad. rom. N. I. Barbu). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1966, III.
Popper, K. R. (1945). Societatea deschisă şi duşmanii ei. Vraja lui Platon (trad. rom.). Bucureşti: Humanitas, 1993, I.
Popper, K. R. (1945). Societatea deschisă şi duşmanii ei. Epoca marilor profeţii: Hegel şi Marx (trad. rom.). Bucureşti: Humanitas, 1993, II.
Popper, K. R. (1992). Lecţia acestui secol (trad. rom.). Bucureşti: Nemira, 1998.
Popper, M. (2000). The development of charismatic leaders. Political Psychology, 21(4), 729-744.
Pratkanis, A. R., Aronson, E. (1992). Age of propaganda. The everyday use and abuse of persuasion. New York: W. H. Freeman.
Prélot, M. (1973). Sociologie politique. Paris: Dalloz.
Preston, Th., ’t Hart, P. (1999). Understanding and evaluating bureaucratic politics: The nexus between political leaders and advisory systems. Political Psychology, 20(1), 49-98.

Quintilian (-). Arta oratorică [Institutionis oratoriæ libri XII] (trad. rom. M. Hetco). Bucureşti: Minerva, 1974, I-III.

Ralea, M. (1927). Fenomenul românesc. In idem, Fenomenul românesc (antologie) (pp. 51-91). Bucureşti: Albatros, 1997.
Ralea, M. (1928). Misiunea unei generaţii. In idem, Fenomenul românesc (antologie) (pp. 114-124). Bucureşti: Albatros, 1997.
Rădulescu – Motru, C. (1904). Cultura română şi politicianismul. In idem, Scrieri politice (antologie) (pp. 63-183). Bucureşti: Nemira, 1998.
Rădulescu – Motru, C. (1910). Sufletul neamului nostru. In idem, Scrieri politice (antologie) (pp. 227-238). Bucureşti: Nemira, 1998.
Read, H. (1965). Imagine şi idee. Funcţia artei în dezvoltarea conştiinţei umane (trad. rom.). Bucureşti: Univers, 1970.
Reboul, O. (1975). Le slogan. Bruxelles: Éd. Complexe.
Reich, W. (1933). La psychologie de masse du fascisme [Die Massenpsychologie des Faschismus] (trad. fr.). Paris: Éditions Payot et Rivages, 2001.
Riesman, D. (1950). La foule solitaire. Anatomie de la société moderne [The lonely crowd]. (trad. fr.). Paris: B. Arthaud, 1964.
Rosenberg, M. (1989). Society and the adolescent self-image (ed. revăzută). Middletown, CT: Wesleyan University Press.
Ross, J.-R. E. (1999). Trends not tallied, opinions not polled: A politician looks at the past and three election’s significance for the future. Journal for Mental Changes, 5(2), 87-117.
Rossi-Landi, G. (1973). Les hommes politiques. Paris: P.U.F.
Rouchy, J. C. (1998). Problematica intervenţiei (trad. rom.). In A. Neculau (coord.), Analiza şi intervenţia în grupuri şi organizaţii (pp. 32-44). Iaşi: Polirom, 2000.
Rouquette, M. L. (1990). Despre cunoaşterea maselor. Eseu de psihologie politică (trad. rom.). Iaşi: Polirom, 2002.
Rousseau, J. J. (1755). Discurs asupra originii şi fundamentelor inegalităţii dintre oameni [Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes] (trad. rom. S. Antoniu). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1958.
Rousseau, J. J. (1762). Contractul social [Du contrat social] (trad. rom. H. H. Stahl). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1957.

Sauvy, A. (1957). La nature sociale. Introduction à la psychologie politique. Paris: A. Colin.
Schachter, S. (1951). Deviation, rejection and communication. Journal of Abnormal and Social Psychology, 46, 190-208.
Schafer, M. (2000). Issues in assessing psychological characteristics at a distance: An introduction to the symposium. Political Psychology, 21(3), 511-527.
Schnur, D. (1999). Greater than the sum of its parts: Coordinating the paid and the earned media message. In B. I. Newman (ed.), Handbook of political marketing (pp. 143-158). Thousand Oaks, CA etc.: Sage.
Schubert, J. N., Stewart, P. A., Curran, M. A. (2002). A defining presidential moment: 9/11 and the rally effect. Political Psychology, 23(3), 559-583.
Schur, L., Shields, T., Schriner, K. (2003). Can I make a difference? Efficacy, employment, and disability. Political Psychology, 24(1), 119-149.
Schwartzenberg, R.-G. (1977). Statul spectacol. Eseu asupra şi împotriva star-sistemului în politică (trad. rom.). Bucureşti: Scripta, 1995.
Schweiger, G., Adami, M. (1999). The nonverbal image of politicians and political parties. In B. I. Newman (ed.), Handbook of political marketing (pp. 347-364). Thousand Oaks, CA etc.: Sage.
Searing, D. D. (1995). The psychology of political authority: A causal mechanism of political learning through persuasion and manipulation. Political Psychology, 16(4), 677-696.
Sf. Augustin (-). De magistro (trad. rom. M. Rădulescu şi C. Noica). Bucureşti: Humanitas, 1994.
Sf. Augustin (-). Despre cetatea lui Dumnezeu (cărţile I-X) [De civitate Dei] (trad. rom. P. Găleşteanu). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1998.
Sf. Augustin (-). Solilocvii [Soliloquiorum] (trad. Gh. I. Şerban). Bucureşti: Humanitas, 1993.
Sf. Augustin (-). The city of God (trad. engl. J. Healey). London, New York: J. M. Dent & Sons / E. P. Dulton Co., 1945, I-II.
Sfez, L. (1988). Simbolistica puterii (trad. rom.). Iaşi: Institutul European, 2000.
Shah, Dh. V. (1998). Civic engagement, interpersonal trust, and television use: An individual-level assessment of social capital. Political Psychology, 19(3), 469-496.
Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., Zeichmeister, J. S. (2000). Research methods in psychology (ed. a V-a). Boston etc.: McGraw-Hill.
Sighele, S. (1891). La foule criminelle. Essai de psychologie collective [La folla dellinquente] (trad. fr.). Paris: F. Alcan, 1892.
Skinner, B. F. (1948). Walden Two. New York: Macmillan, 1962.
Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. New York: Macmillan.
Smelser, N. J. (1963). Theory of collective behavior. New York: Free Press.
Smith, A. G., Winter, D. G. (2002). Right-wing authoritarianism, party identification, and attitudes toward feminism in student evaluations of the Clinton – Lewinski story. Political Psychology, 23(2), 355-383.
Snyder, C. R., Fromkin, H. L. (1980). Uniqueness: The human pursuit of difference. New York: Plenum Press.
Speer, A. (1969). În umbra lui Hitler (trad. rom.). Bucureşti: Nemira, 1997, I-II.
Spencer, H. (1876). Principles of sociology. New York: D. Appleton & Co., 1901.
Spencer, H. (1884). Individul împotriva statului [The man versus the state] (trad. rom. I. O. Stefanovici-Svensk). Iaşi: Ed. Timpul, 1996.
Spengler, O. (1918). Le déclin de l’Occident [Der Untergang des Abendlandes: Umrisse einer Morphologie der Weltgesichte] (trad. fr.). Paris: Gallimard, II.
Spinoza, B. de (1670). Tratatul teologico-politic [Tractatus theologico-politicus] (trad. rom. I. Firu). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1960.
Spinoza, B. de (1677). Etica [Ethica ordine geometrico demonstrata] (trad. rom. Al. Posescu). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1957.
Stoetzel, J., Girard, A. (1973). Sondajele de opinie (trad. rom.). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1975.
Stone, W. F., Schaffer, P. E. (1998). The psychology of politics. New York: Springer Verlag.
Strauss, L. (1954). De la tyrannie (trad. fr.). Paris: Gallimard.
Suetonius (-). Vieţile celor doisprezece cezari [Vitæ duodecim cæsarum] (trad. rom. D. Popescu şi C. V. Georoc). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1958.
Sun Tzu (-). Arta războiului (trad. rom. F. şi C. Antip). Bucureşti: Ed. Militară, 1976.

Tacitus (-). Anale [Annales] (trad. rom. G. Guţu). Bucureşti: Humanitas, 1995.
Taine, H. (1878). Les origines de la France contemporaine (ed. a II-a). Paris: Hachette, I.
Tajfel, H. (1982). Social identity and intergroup relations. London: Cambridge University Press.
Tarde, G. (1890). Les lois de l’imitation. Étude sociologique. Paris: F. Alcan.
Tarde, G. (1895). Les transformations du pouvoir. Paris: F. Alcan.
Tarde, G. (1898). La logique sociale (ed. a II-a, revăzută şi adăugită). Paris: F. Alcan.
Tarde, G. (1910). L’opinion et la foule. Paris: F. Alcan.
Tarde, G. (1921). Les lois sociales. Esquisse d’une sociologie (ed. a VIII-a). Paris: F. Alcan.
Tchakhotine, S. (1939). Le viol des foules par la propagande politique. Paris: Gallimard, 1952.
Tetlock, Ph. E. (1986). Psychological advice on foreign policy. What do we have to contribute? American Psychologist, 41(5), 557-567.
Titus Livius (-). Ab urbe condita (de la fundarea Romei) [Titi Livi Patavini Ab Urbe condita libri] (trad. rom. P. Popescu Găleşteanu). Bucureşti: Minerva, 1976, I-II.
’t Hart, P. (1990). Groupthink in government: A study of small groups and policy failure. Lisse: Swets & Zeitlinger.
’t Hart, P. (1991). Groupthink, risk-taking and recklessness: Quality of process and outcome in policy decision making. Politics And The Individual, 1, 67-90.
Thayer, F. C. (1981). “Democracy” as hierarchy and alienation. In J. S. Ott (ed.), Classic readings in organizational behavior (pp. 413-419). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Co, 1989.
Thom, F. (1987). Limba de lemn (trad. rom.). Bucureşti: Humanitas, 1993.
Thoveron, G. (1990). Comunicarea politică azi (trad. rom.). [Bucureşti]: Antet, [1996].
Thucydides (-). Războiul peloponesiac [O πελoπoννησιακoς πoλημoς] (trad. rom. N. I. Barbu). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1966.
Tocqueville, A. de (1835). Despre democraţie în America [De la démocratie en Amérique] (trad. rom. M. Boiangiu şi B. Staicu). Bucureşti: Humanitas, 1995, I.
Tocqueville, A. de (1840). Despre democraţie în America (trad. rom. C. Dumitriu). Bucureşti: Humanitas, 1995, II.
Tocqueville, A. de (1856). Vechiul Regim şi Revoluţia [L’Ancien Régime et la Révolution] (trad. rom. C. Preda şi C. Davidescu). Bucureşti: Nemira, 2000.
Toffler, A. (1981). Al treilea val (trad. rom.). Bucureşti: Ed. Politică, 1983.
Toffler, A. (1990). Powershift – Puterea în mişcare (trad. rom.). [Bucureşti]: Antet, [1996].

Uslaner, E. M. (1998). Social capital, television, and the “mean world”: Trust, optimism, and civic participation. Political Psychology, 19(3), 441-467.

van Boven, L. (2000). Pluralistic ignorance and political correctness: The case of affirmative action. Political Psychology, 21(2), 267-276.
van Ginneken, J. (1998). Outline of a cultural history of political psychology. In W. F. Stone şi P. E. Schaffer, The psychology of politics (pp. 3-23). New York: Springer Verlag.
Veblen, Th. (1899). The theory of leisure class. New York: Viking.
Veblen, Th. (1921). Engineers and the price system. New York: Viking.
Verba, S., Nie, N. H., Kim, J.-O. (1978). Participation and political equality: A seven nation comparison. New York: Cambridge University Press.
Verčič, D. (1999). The politics of total communication. Journal for Mental Changes, 5(2), 51-64.
Vernant, J.-P. (1988). Mit şi gândire în Grecia antică. Studii de psihologie istorică (trad. rom.). Bucureşti: Meridiane, 1995.
Volkoff, Vl. (ed.) (1986). La désinformation arme de guerre (antologie). -: Julliard / L’Age d’Homme.
Volkoff, Vl. ([1999]). Tratat de dezinformare. De la calul troian la internet (trad. rom.). [Iaşi]: Antet, -.
von Clausewitz, C. (1832). Despre război [Vom Kriege] (trad. rom. P. Năvodaru). Bucureşti: Ed. Militară, 1982.
Vonnegut, Jr., K. (1965). Wampeters, foma and granfalloons. New York: Dell Books.

Walker, S. G., Schafer, M. (2000). The political universe of Lyndon B. Johnson and his advisors: Diagnostic and strategic propensities in their operational codes. Political Psychology, 21(3), 529-543.
Watts, M. W. (1999). Are there typical age curves in political behavior? The “age invariance” hypothesis and political socialization. Political Psychology, 20(3), 477-499.
Weber, M. (1920). Etica protestantă şi spiritul capitalismului [Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus] (trad. rom. I. Lemnij). Bucureşti: Humanitas, 1993.
Weber, M. (1921). Economy and society. An outline of interpretative sociology [Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie] (trad. engl.). Berkeley etc.: University of California Press, 1978.
Weber, M. (1946). The theory of social and economic organization (trad. engl.). New York: Macmillan.
Weber, M. (1976). Sociologia religiei. Tipuri de organizări comunitare religioase (trad. rom. C. Baciu). Bucureşti: Teora, 1998.
Weisser, E. B. (2000). The history of the internet: Political, economic, and social contexts. Journal for Mental Changes, 6(1), 81-103.
Wierzbicki, P. (1987). Structura minciunii (trad. rom.). Bucureşti: Nemira, 1996.
Wilcox, B. (1987). Pornography, social science, and politics. When research and ideology collide. American Psychologist, 42(10), 941-943.
Wober, J. M. (1988). The use and abuse of television: A social psychological analysis of the changing screen. Hillsdale, NJ: Lawrence E. Associates, Publishers.
Wray, J. H. (1999). Through a glass darkly. Television and american electoral politics. In B. I. Newman (ed.), Handbook of political marketing (pp. 439-454). Thousand Oaks, CA etc.: Sage.

Xenofon (-). Hieron [‘Iέρων] (trad. fr.). In L. Strauss (1954), De la tyrannie (pp. 7-38). Paris: Gallimard.
Xenofon (-). Statul spartan. Statul atenian [Λακεδαιμoνιων πoλιτεια. Άθηναιων πoλιτεια] (trad. rom. M. Marinescu-Himu). Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1958.

Yates, Jr., D. (1985). Identifying and using political resources. In J. S. Ott (ed.), Classic readings in organizational behavior (pp. 500-509). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Co, 1989.

N.B.
Între paranteze rotunde am indicat, după caz, anul primei apariţii pentru operele clasice (atunci când acesta este cunoscut) sau anul ediţiei originale după care s-a făcut traducerea, respectiv anul ediţiei (româneşti sau străine) consultate. În cazul operelor clasice, titlul original a fost reprodus între paranteze drepte.

6 răspunsuri to “Lecturile mele (my booklist)”

 1. vica Says:

  Buna ziua! Asi vrea sa citesc on laine ‘Plutarh (-). Vieţi paralele”

 2. andra Says:

  Larson, Ch. U. (2001). Persuasiunea. Receptare şi responsabilitate (trad. rom.). Iaşi: Polirom, 2003.

  Doresc sa descarc cartea aceasta, de unde o pot descarca ai putea s ama ajuti te rog???Mersi

  1. Cristian Says:

   Incearca pe site-urile de file-sharing (Larson .pdf), dar ma indoiesc ca vei gasi varianta in limba romana.

 3. Diana Says:

  unde pot gasi pe net…vietile celor 12 cezari ? 🙂 mersi

  1. Cristian Says:

   In limba engleza, la adresa:
   http://history-world.org/suetonius.pdf
   In limba romana e mai complicat (probabil scribd.com, torenti etc.)

   Lecturi placute!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s