Aujourd’hui: Université de Ouagadougou

Welcome to OuagadougouUndeva, în savana africană, între Volta Roşie şi cea Albă, în „ţara oamenilor onorabili”, se află Ouagadougou, capitala statului Burkina Faso. Ouaga, cum afectuos o alintă cei aproximativ un milion şi jumătate de ouagadougouzi, a prosperat jur-împrejurul palatului vestitului Mogho Naaba, devenind capitala imperiului Mossi; poate de aceea numele său înseamnă „locul unde oamenii primesc onoare şi respect”.

Fiind izvorul atâtor virtuţi pentru cetăţenii ei, este de la sine înţeles că cele mai alese instituţii politice, administrative, economice şi culturale ale ţării sunt grupate aici (mai puţin Le Grand Marché, un fel de Piaţă Obor a Africii de Vest, care din păcate s-a făcut scrum în 2003). Unii călători maliţioşi ar zice că un stopover de o zi în Ouaga, pe drumul de la Abidjan la Niamey, ar fi de ajuns ca să-ţi faci o părere despre toată ţara. Păcat însă de vreme: dacă iarna ougalezii tremură la 20 de grade Celsius, vara se topesc la 45. Iar dacă se mai stârneşte şi harmattanul dinspre Sahara, sunt şanse mari să te înnisipeşti definitiv.

Ouagadougou University (Biased View)Deşi ştiinţa de carte în Burkina Faso este la fel de rară ca şi o oază în pustiu, eforturile de alfabetizare nu sunt deşarte, căci oraşul găzduieşte nu mai puţin de zece universităţi. Cea mai prestigioasă dintre ele este L’Université de Ouagadougou, clasată pe un merituos loc 2509 în topul celor mai bune universităţi din lume.

Înfiinţată în 1974 cu numai 374 de studenţi (probabil numărul tuturor celor alfabetizaţi la acea dată), „l’université de Ouagadougou a connu une évolution qualitative rapide, ce qui explique son développement et son rayonnement remarquables. Elle est citée parmi les universités performantes et stables de la sous-région Ouest-africaine comme un bel exemple de brassage réussi entre étudiants d’horizons divers” (apud http://www.univ-ouaga.bf/, accesat la data de 1 oct. 2009).

Structura organizatorică este vastă şi complexă:

Universite de Ouagadougou (Actual View)AC : Agence comptable

ACM: Atelier Central de Maintenance

BUC: Bibliothèque Universitaire Centrale

CA: Conseil d’administration

CF: Contrôleur Financier

CFVU: Conseil de la Formation et de la Vie Universitaire

CN : Campus Numérique

CS: Conseil Scientifique

Universite de Ouagadougou (Front View)DAAF: Direction des Affaires Administratives et Financières

DAOI: Direction des Affaires académiques, de l’Orientation et de l’Information

DASP: Direction des Affaires Sociales et du Patrimoine

DCU : Direction de la Coopération Universitaire

DIP: Direction des Innovations Pédagogiques

DEC: Direction des Etudes et de la Consultation

DEP : Direction des Etudes et de la Planification

Universite de Ouagadougou (Side View)DFPC: Direction de la Formation Professionnelle et Continue

DRH: Direction des Ressources Humaines

DPNTIC: Direction de la Promotion des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

DPE CAMES: Direction de la Promotion des Enseignants et des relations avec le CAMES

DPU : Direction des Presses Universitaires

IBAM: Institut Burkinabè des Arts et des Métiers

LU: Librairie Universitaire

OB: Office du baccalauréat

Ouagadougou University LogoSCA : Service Sécurité du Campus

UFR/SJP: Unité Fondamentale et de Recherche en Sciences Juridiques et Politiques

UFR/SEG: Unité Fondamentale et de Recherche en Sciences Economiques et Gestion

UFR/LAC: Unité Fondamentale et de Recherche en Langues, Arts et Communication

UFR/SH: Unité Fondamentale et de Recherche en Sciences Humaines

UFR/SVT: Unité Fondamentale et de Recherche en Sciences de la Vie et de la Terre

UFR/SEA: Unité Fondamentale et de Recherche en Sciences Exactes et Appliquées

UFR/SDS: Unité Fondamentale et de Recherche en Sciences de la Santé

Şi nici cea academică nu este mai prejos:

Facultăţi de litere, arte şi comunicare, ştiinţe umane, drept şi ştiinţe politice, management şi ştiinţe economice, ştiinţe aplicate, ştiinţe medicale, ştiinţe ale vieţii şi pământului (biologie/ecologie?), la care se adaugă distinsul Institut Burkinabez de Arte şi Artizanat.

Pentru două, trei sute de franci CFA (Communauté Financière Africaine), adică 30-45 eurocenţi, orice taxiu verde te poate duce la sediul central de pe bulevardul Kadiogo. Acolo poţi urma unul din numeroasele programe de studii, grupate pe trei cicluri de învăţământ: primar (doi ani, finalizat cu „diplôme d’études universitaires générales ou DEUG”), secundar (încă doi ani, în vederea obţinerii licenţei) şi terţiar (fie cu durata de un an, pentru a primi „le DEA ou Diplôme d’Etudes Approfondies”; fie de trei, pentru a deveni doctor).

Ouagadougou University ClassProgrammes des études a l’Université de Ouagadougou:

Premier cycle

Etudes de langues, d’arts et de communication

Etudes en sciences biologiques et géologiques

Etudes en sciences humaines

Etudes en sciences juridiques

Etudes en sciences économiques et gestion

Etudes en sciences exactes et appliquées

Etudes en sciences de la santé

Etudes en arts et métiers

Ouagadougou University ProfessorSecond cycle

Etudes de langues, d’arts et de communication

Etudes en sciences biologiques et géologiques

Etudes en sciences humaines

Etudes en sciences juridiques

Etudes en sciences économiques et gestion

Etudes en sciences exactes et appliquées

Etudes en sciences de la santé

Etudes en arts et métiers

Ouagadougou University StudentTroisième cycle

Etudes de langues, d’arts et de communication

Etudes en sciences humaines

Etudes en sciences juridiques

Etudes en sciences économiques et gestion

Etudes en sciences exactes et appliquées

Etudes en sciences de la santé

La acestea se adaugă cursuri de formare profesională şi continuă, precum şi programe de „enseignement à distance”.

Biblioteca, bine dotată, poate fi accesată online la adresa:

http://www.univ-ouaga.bf/html/bibliotheque/SiteBUC/index.html

(Da, aţi înţeles bine, există internet în Burkina Faso!)

Cercetarea, solid ancorată în realităţile ţării, se realizează în laboratoare fără număr (am numărat 44 până acum, mă credeţi pe cuvânt sau postez toată lista!):

Ouagadougou Alumnus (Biased View)Şi pentru studenţii burkinabezi, oferta de cantină şi cămin este generoasă. Cu numai o sută de franci CFA (cam 15 eurocenţi) poţi servi un meniu divers la oricare din restaurantele universitare burkineze, pe baza un tichet de masă. Ce să mai vorbim de cazare: un total de 829 de paturi (într-un număr neprecizat de camere dintr-un număr neprecizat de – bănuiesc – clădiri) aşteaptă setoşii de cultură şi cunoaştere. Şi, ca să citez direct de la sursă, „dans un proche avenir, une cité universitaire de 1000 lits dotée de toutes les infrastructures modernes sera fonctionnelle”. Gaudeamus igitur!

Nu mai vorbesc despre câte facilităţi privind practicarea sporturilor (fotbal, baschet, volei ori box) şi petrecerea timpului liber există, căci oricum nu mă mai citeşte nimeni deja. Vreau doar să spun că acest post, deşi răutăcios şi – cum îi zice… – pamfletar, nu este altceva decât o lungă ilustrare a proverbului românesc „râde ciob de oală spartă”.

Altminteri, toate informaţiile sunt pe bune, iar pozele aşijderea (descărcate otova de pe net).Ouagadougou Bumper Sticker


Anunțuri